Lerch Weber AG
Anschrift Vermessungs- und Ingenieurbüro Lerch Weber AG Einschlagweg 47 4632 Trimbach Telefon 062 293 40 60 Fax 062 293 40 26 Mail mail@lerch-weber.ch L-Koord 2635599 1246428 W-Koord 47.3677 7.9099 Earth kml
Bezirksgeometer  Olten - Gösgen Vermessungs- und  Ingenieurbüro Trimbach - Olten
Lerch Weber AG
Anschrift Vermessungs- und Ingenieurbüro Lerch Weber AG Einschlagweg 47 4632 Trimbach Telefon 062 293 40 60 Fax 062 293 40 26 Mail mail@lerch-weber.ch L-Koord 2635599 1246428 W-Koord 47.3677 7.9099 Earth kml